Ως ξενοδοχείο, έχουμε ενσωματώσει πρακτικές βιωσιμότητας και ESG που μειώνουν σημαντικά τον περιβαλλοντικό μας αντίκτυπο μέσω «πράσινων» εφαρμογών στη συντήρηση, τις υπηρεσίες, τα logistics, τα προϊόντα και τις προμήθειες.
Τα βασικά στοιχεία περιστρέφονται γύρω από τη μείωση των απορριμμάτων, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση της χρήσης νερού.