Τα διεθνή κανάλια τηλεόρασης παίζουν ζωτικό ρόλο στην ενημέρωση του διεθνούς κοινού. Από τη μετάδοση ζωντανών γεγονότων μέχρι την προβολή πολιτιστικών παραδόσεων, διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη σύνδεση του κόσμου. Επιτρέπουν στο κοινό να είναι ενημερωμένο και ευαισθητοποιημένο για παγκόσμια θέματα.

Μέσω των προγραμμάτων τους, προάγουν τη διαπολιτισμική κατανόηση και την αμοιβαία ανταλλαγή ιδεών. Αναδεικνύουν θέματα που σπάνια λαμβάνουν επαρκή προβολή, ενισχύοντας την παγκόσμια ευαισθητοποίηση. Συνολικά, τα διεθνή κανάλια τηλεόρασης είναι παράθυρο προς τον κόσμο, ενώ προάγουν την κατανόηση και τη συνείδηση για τα παγκόσμια δρώμενα.

Το ξενοδοχείο μας μεταξύ των άλλων μεταδίδει τα κανάλια: BBC NEWS, CNN, BLOOMBERG, EURONEWS, SKYNEWS, CGTN (Chinese), AL JAZEERA, DW, RAI, TVE, FRANCE 24, RTL, DAS ERSTE (Germany), EUROSPORT.